Ta witryna zapisuje pliki cookie na komputerze, co pozwala zwiększyć komfort użytkowania. Więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich wykorzystania przez witrynę oraz prywatności użytkowników można znaleźć na naszej stronie poświęconej plikom cookie
Informacje o plikach cookie można wyświetlić w dowolnym momencie, korzystając z łącza znajdującego w stopce każdej ze stron witryny. Klikając „X”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Warunki i postanowienia

Witamy na stronie Staropramen.com.

Kontynuowanie korzystania z niniejszej witryny jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że będzie on przestrzegał określonych warunków i postanowień dotyczących użytkowania, które razem z naszą polityką prywatności regulują relacje firmy Staropramen z użytkownikiem w odniesieniu do niniejszej witryny. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek zapisem niniejszych warunków i postanowień, powinien zaprzestać korzystania z witryny.

Termin „Staropramen” lub „my” odnosi się do właściciela niniejszej witryny, firmy Molson Coors Europe s.r.o. z siedzibą pod adresem Praga 5, Nadrazni 84, Republika Czeska. Nasza firma zarejestrowana jest na terenie Republiki Czeskiej pod numerem ewidencyjnym 28985630. Termin „użytkownik” odnosi się do każdego użytkownika, który używa naszej witryny lub ją wyświetla.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY PODLEGA NASTĘPUJĄCYM WARUNKOM:

Jeśli użytkownik jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, wchodząc na niniejszą witrynę, poświadcza, że ma ukończone dwadzieścia jeden (21) lat. Jeśli użytkownik korzysta z witryny z innej lokalizacji, wówczas jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów prawa.

Zawartość niniejszej witryny ma wyłącznie ogólny charakter informacyjny dla użytku osobistego. Treści zawarte w witrynie podlegają zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ani my, ani strony trzecie nie składamy żadnego zapewnienia ani gwarancji co do dokładności, aktualności, jakości oraz kompletności informacji i materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie ani ich przydatności do określonych celów. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy. Nie będziemy w żadnym przypadku, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, ponosić odpowiedzialności za wszelkie takie nieścisłości i błędy.

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji oraz materiałów zawartych w niniejszej witrynie całkowicie na własne ryzyko, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy produkty, usługi i informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają jego konkretne wymagania.

Materiały zamieszczone w tej witrynie są naszą własnością lub udzielono nam na nie licencji. Materiały te obejmują między innymi projekt witryny, układ stron, wygląd i szatę graficzną. Kopiowanie jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone w nocie o prawach autorskich, która stanowi integralną część niniejszych warunków i postanowień.

Zapewniamy zgodność z dyrektywą 95/46/WE oraz przepisami uzupełniającymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem tej witryny.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

Brak dostępu do informacji wynikający z przerwania połączenia lub awarii sieci internetowej oraz przyczyn, na które nie mamy wpływu. Obejmuje to między innymi awarie spowodowane przez wirusy komputerowe lub usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zawartości witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia usługi w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia (wyłączając tym samym prawo użytkownika do zgłaszania jakichkolwiek związanych z tym roszczeń prawnych) w przypadku konieczności rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji lub restrukturyzacji zasobów informatycznych mających na celu poprawienie działania usługi.

Użytkownicy odpowiadają za komunikację skierowaną do firmy Molson Coors Europe s.r.o oraz za przedstawiane w ten sposób informacje, tym samym ponosząc odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z takich działań, np. w wyniku przedstawienia fałszywych lub nieprawidłowych informacji.

Wszystkie znaki towarowe wykorzystane w niniejszej witrynie, które nie są własnością operatora lub nie zostały mu udostępnione na podstawie licencji, zostały wyjaśnione w witrynie.

Nieuprawnione wykorzystanie niniejszej witryny może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i/lub może zostać potraktowane jako przestępstwo.

Od czasu do czasu niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn. Łącza te są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika i w celu zapewnienia dalszych informacji. Nie należy traktować tych łączy jako formy reklamy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści witryn, do których zamieściliśmy łącza.

Korzystanie z niniejszej witryny i jakiekolwiek spory wynikające z takiego korzystania podlegają prawu czeskiemu.