Ovaj vebsajt čuva “kolačiće” u Vašem pretraživaču da bi poboljšao Vaše iskustvo. Za više informacija o “kolačićima”, na koji način se koriste, kao i o zaštiti privatnosti, pogledajte našu stranicu sa informacijama o kolačićima.
Možete pogledati informacije o “kolačićima” bilo kada putem linka na dnu svake strane.

Uslovi

Dobro došli na vebsajt Staropramen.com.

Ukoliko nastavite sa pretragom i korišćenjem ovog vebsajta, saglasni ste da ćete poštovati i biti obavezani sledećim uslovima korišćenja, koji zajedno sa našom politikom zaštite privatnosti informacija uređuju odnos kompanije Staropramen i Vas u odnosu na ovaj vebsajt. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojim dijelom ovih uslova, molimo Vas da ne koristite naš vebsajt.  

Naziv „Staropramen“ ili „nas“ ili „mi“ odnosi se na vlasnika vebsajta, kompaniju MolsonCoors Europe s.r.o., čije se registrovano sjedište nalazi na adresi Prague 5, Nadrazni 84, Češka Republika.  Registarski broj naše kompanije je 28985630 i registrovana je u Češkoj Republici. Izraz „Vi“ odnosi se na korisnika ili posjetioca našeg vebsajta.

Korišćenje ovog vebsajta podliježe sledećim uslovima korišćenja:

Ukoliko ste državljanin Sjedinjenih Američkih Država, ulaskom na ovaj vebsajt potvrđujete i garantujete da imate dvadeset i jednu (21) godinu ili više. Ukoliko koristite ovaj vebsajt sa druge lokacije odgovorni ste za poštovanje svih važećih lokalnih zakona.

Sadržaj stranica ovog vebsajta je isključivo za Vaše opšte informisanje i korišćenje. Podliježe izmjenama bez obavještenja.

Ni mi niti bilo koje treće lice ne dajemo bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, blagovremenosti, performansi, potpunosti ili pogodnosti informacija i materijala koji su pronađeni ili ponuđeni na ovom vebsajtu u bilo koju određenu svrhu. Potvrđujete da ove informacije i materijali mogu sadržati netačnosti ili greške i izričito ne prihvatamo odgovornost za bilo koje ovakve netačnosti ili greške u najvećem stepenu dozvoljenom zakonom.

Informacije ili materijal sa ovog vebsajta  koristite na sopstveni rizik, za šta ne snosimo odgovornost. Vi ste odgovorni da obezbjedite da bilo koji proizvod, usluge ili informacije dostupni putem ovog vebsajta ispunjavanju određene uslove.

Ovaj vebsajt sadrži materijal čiji smo mi vlasnik ili za koji dajemo licencu. Ovaj materijal sadrži, pored ostalog, dizajn, plan, prikaz, izgled i grafiku. Zabranjena je reprodukcija osim ione koja je u skladu sa obavještenjem o autorskim pravima, koje čini sastavni deo ovih uslova.

Garantujemo da se preko ovog vebsajta poštuje Direktive 95/46/EC i dopunski propisi u vezi sa postupanjem sa ličnim podacima dobijenim preko ovog vebsajta.

Ne smatramo se odgovornim za:

Informacije koje se ne mogu dobiti usled isključenja sa ili kvarova na Internet mreži, i uzroka koji su izvan naše kontrole. To podrazumijeva pored ostalog štetu izazvanu IT virusima ili kvarovima proisteklim iz zloupotrebe sadržaja ovog vebsajta.

Imamo pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnog upozorenja prekinemo uslugu vebsajta (a korisnici vebsajta nemaju ni u kom trenutku nikakvo pravo na tužbu) zbog sigurnosnih razloga, održavanja ili restrukturiranja IT resursa u cilju poboljšanja servisa.

Korisnici su odgovorni za saopštenja koja upute kompaniji MolsonCoors Europe s.r.o kao i za informacije koje navedu, a stoga i za posledice koje proisteknu iz njihovih postupaka, na primjer za navođenje pogrešnih ili netačnih informacija.

Korišćenje svih žigova upotrebljenih na ovom vebsajtu, a koji nisu vlasništvo ili nisu licencirani od strane operatera, je odobreno.

Neovlašćeno korišćenje ovog vebsajta može dati povoda za podnošenje zahtjeva za odštetu i/ili može biti kazneno delo.

Po potrebi, ovaj vebsajt može takođe da sadrži i linkove ka drugim vebsajtovima. Ovi linkovi su dati samo kao olakšica za pružanje dodatnih informacija. To ne znači da mi preporučujemo ove vebsajtove. Ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj vebjsatova za koje su ponuđeni linkovi.

Sudovi Češke Republike imaju izričitu nadležnost za rješavanje bilo kog spora proisteklog iz ili u vezi sa korišćenjem ovog  vebsajta u skladu sa uslovima.