Ova web stranica pohranjuje kolačiće u vašem pregledniku kako bi unaprijedili vaše iskustvo korištenja stranice. Za više informacija o kolačićima, kako ih stranica koristi te vašoj privatnosti, kliknite na informacije o kolačićima.
Informacije o kolačićima dostupne su vam u svakom trenutku, putem linka smještenog na dnu svake stranice.

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA „BEER SNACKS”

 

Članak 1
ORGANIZATOR


Kreativni natječaj priređuje i organizira: Molson Coors Beverage Company, Adresa: Molson Coors, s.r.o., Nádražní 43/84, 15000 Praha 5-Smíchov (Staropramen), Češka Republika, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA KREATIVNOG NATJEČAJA


Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj počet će 2. 6. 2021., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.
Sponzor nagrade je Organizator. Kreativni natječaj završava 16. 6. 2021.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE


Promotivni materijali bit će dostupni na Instagram stranici Organizatora.

Članak 4
NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR


Kreativni natječaj ima 10 nagrada, a dodjeljuju se nakon završetka natječaja.
Nagrade su: 10 personaliziranih pregača Staropramen, to jest 10 pobjednika dobit će po jednu pregaču Staropramen (ukupno 10 pregača).

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA


Pravo sudjelovanja u kreativnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram www.instagram.com, osim zaposlenika Organizatora, zaposlenika povezanih tvrtki i zaposlenika agencije BBDO Zagreb, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U KREATIVNOM NATJEČAJU


Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je objaviti komentar na objavi vezanoj uz natječaj (DARK objava na Instagramu), potrebno je opisati svoj idealni obrok uz pivo i označiti prijatelja/icu s kojim/om biste podijelili taj obrok.

U obzir će doći komentari svih sudionika koje su u skladu s pravilima, objavljeni do 16. 6. 2020. u 23:59 sati i vidljive su organizatoru tijekom trajanja natječaja.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA


Dobitnici osnovnih nagrada bit će autori najkreativnijih komentara (prema izboru žirija), koji su u skladu s pravilima prijave. Dobitnici će biti proglašeni 14 dana od trenutka objave početka kreativnog natječaja.
Dobitnika nagrada izabrat će stručni žiri prema principu kreativnosti. Stručni žiri, koji se sastoji od zaposlenika Molson Coors Beverage Companyja (Staropramen) i zaposlenika BBDO-a Zagreb d.o.o., bira dobitnike Kreativnog natječaja na temelju kreativnosti.


Članak 8
NEPRAVILNA PRIMJENA


Netočni ili nepotpuni komentari nisu valjani i na temelju toga se ne mogu dodijeliti nagrade. Više igrača s istom adresom e-pošte smatrat će se jednim pobjednikom. Ako sudionik preda bilo kakav neprikladan ili uvredljiv sadržaj, uklonit će se i neće se smatrati redovnom prijavom na nagradni natječaj. Ako jedna osoba pošalje više od 1 komentara na post, samo će se najstariji komentar uzeti u obzir u postupku odabira.

Članak 9
KAKO PREUZETI NAGRADU


Popis dobitnika bit će objavljen u komentaru DARK Instagram objave stranice Staropramen te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem izravnih (privatnih) poruka. Dobitnik je dužan privatnim kanalom dostaviti svoje podatke kako bi mu nagrada mogla biti poslana poštom.
Nagrade će biti dostavljene u roku od 30 dana od primitka prethodno navedenih podataka na adresu koju je dobitnik naveo. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu u navedenom roku, Organizator će ih u roku od osam dana od isteka roka ponovno obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 10
SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU


Sudionici koji sudjeluju u kreativnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA


Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihova imena budu objavljena na službenoj Instagram stranici Organizatora.

Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU


Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u kreativnom natječaju.

Članak 13
POREZI


Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 14
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE


Pogrešne prijave ili nepotpuno ispunjeni uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštovao Pravila kreativnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u kreativnom natječaju tom sudioniku.
Svaki sudionik Kreativnog natječaja može osvojiti samo jednu osnovnu nagradu (personalizirana pregača) tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, organizator zadržava pravo brisanja sadržaja sudionika i isključenje sudionika iz natječaja. 

Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

1. Prijavljivanje komentara koji nije autorski ili za koju sudionik nema pravo uporabe. U ovom slučaju organizator će izravno kontaktirati sudionika, koji je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na izravan upit te pružiti dokaze da je komentar njegovo autorsko djelo ili da ima pravo uporabe istog. Ako sudionik to ne učini, komentar će biti brisan s Instagram profila Organizatora te će sudionik biti isključen iz Kreativnog natječaja.

2. Objavljivanje komentara s uvredljivim ili vulgarnim sadržajem, spominjanje javnih osoba, artikuliranje vjerskih simbola, simbola mržnje ili uvredljivih motiva. U gore navedenim slučajevima Organizator zadržava pravo da odmah izbriše komentar sa svog Instagram profila i da isključi sudionika iz Kreativnog natječaja bez potrebe za izravnim kontaktom sa sudionikom.

3. Organizator kreativnog natječaja zadržava konačno pravo u vezi s brisanjem komentara i diskvalifikacijom sudionika u slučaju kršenja sadašnjih Pravila natječaja i u slučaju neetičnih situacija koje nisu predviđene ovim Pravilima. Organizator ima pravo izmijeniti ova Pravila u svrhu ispravljanja mogućih novih nečasnih radnji koje štete duhu natječaja i sudionika.

Članak 15
VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA/PODATAKA


Sudjelovanjem na ovom Kreativnom natječaju Sudionici se slažu da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sami dali na ovom Kreativnom natječaju (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, grad i telefonski broj). Sve osobne podatke prikupljene u vezi s ovim Kreativnim natječajem Organizator čuva do godinu dana od datuma završetka Kreativnog natječaja, osim ako Sudionik sam ranije ne zatraži brisanje vlastitih podataka.
Sudionik može u bilo kojem trenutku uskratiti svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Kreativnom natječaju.

Organizator će upotrebljavati osobne podatke navedene u stavku 1. ovog članka za:
- kontaktiranje sudionika radi dogovora o isporuci nagrade
- dostavu nagrade sudioniku.

Članak 16
PRAVA SUDIONIKA U VEZI S OSOBNIM PODACIMA


Slanjem e-pošte na marketingoperations@molsoncoors.com imate pravo:

- zatražiti pristup osobnim podacima koje pohranjuje Organizator
- zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje pohranjuje Organizator
- zatražiti ispravak ili dodavanje osobnih podataka koje pohranjuje Organizator
- zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje Organizator
- zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se podaci ne obrađuju na definirani način
- podnijeti žalbu na podatke koje je prikupljao i obrađivao Organizator.

Članak 17
OBJAVA OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA


Organizator neće dijeliti osobne podatke s drugim stranama, osim u slučaju isporuke nagrade u ime Organizatora.
Organizator je ovlašten otkriti podatke sudionika koji mogu otkriti identitet kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći u provedbi zakona ili je potrebno kao rezultat sudskog naloga.

Članak 18
ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili promjene i od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je svjestan da niti jedan prijenos podataka putem interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100 % siguran. Iako Organizator primjenjuje komercijalno razumne mjere zaštite podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo kakvih podataka koji se prenose na ili s web-stranice www.staropramen.com te nije odgovoran za postupke bilo koje treće strane koja primi takve informacije.

Članak 19
POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆE STRANE


Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se isključivo na upotrebu i objavljivanje podataka koje Organizator prikuplja od sudionika na web-stranici www.staropramen.com. Ostale web-stranice kojima se može pristupiti putem ove web-stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine na koje se upotrebljavaju i objavljuju na njima. Organizator nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih osoba.

Članak 20
SPOROVI


U slučaju spora između Organizatora i sudionika Kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 21
OTKAZIVANJE KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj može se otkazati samo u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran ili koje Organizator nije mogao spriječiti, ublažiti ili izbjeći. Sudionici Kreativnog natječaja bit će obaviješteni o njegovom otkazivanju putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 22
IZMJENE I DOPUNE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator ima pravo promijeniti pravila natječaja i o takvoj će promjeni uredno obavijestiti sve sudionike putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 23
NAPOMENA


Ovaj Kreativni natječaj ni na koji način nije povezan s Instagramom i Facebookom (u vlasništvu Facebooka, u daljnjem tekstu: Facebook), Facebook ga ne promovira niti sponzorira. Podaci koje pružate u svrhu potpune funkcionalnosti ovog natjecanja pružaju se tvrtki Molson Coors Beverage Company (Staropramen), a ne Facebooku. Moramo naglasiti da je Facebook javno mjesto i objavljivanje bilo kakvog sadržaja (uključujući fotografije) može predstavljati kršenje privatnosti samih sudionika, ali i trećih strana. Ako sudionici natjecanja objave bilo kakav sadržaj na našoj stranici Instagram (Facebook), smatrat ćemo da je takav sadržaj objavljen vlastitom voljom, a tvrtka Molson Coors Beverage Company (Staropramen) ne snosi odgovornost za njihov sadržaj niti za zlouporabu od treće strane. Nadalje, smatrat ćemo da sudionici posjeduju sva potrebna ovlaštenja za objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili označavanje naše Instagram stranice (uključujući fotografije, poruke, komentare, osobne podatke itd.).

U Zagrebu, 2. 6.2021.

Organizator
Molson Coors Beverage Company (Staropramen)