Този уебсайт съхранява "бисквитки" в браузъра ви, за да подобри качвеството на вашето преживяване. За повече информация за "бисквитките", начинът, по който този уебсайт ги използва и вашата сигурност, моля посетете страницата ни с информация за "бисквитките".
Може да видите информация за използването на "бисквитките" по всяко време чрез линка в долната част на всяка страница от уебсайта.

Условия за ползване

Добре дошли в сайта Staropramen.com.

Добре дошли на уебсайта Staropramen.com. В случай, че продължите да четете и използвате този уебсайт, вие сте обвързани със и се съгласявате да спазвате следните Условия за ползване, които, заедно с политиката ни за поверителност, определят отношенията на Staropramen с вас, по отношение на този уебсайт. Ако не сте съгласни с която и да било част от тези Условия за ползване, моля да не използвате нашия уебсайт. 

Термините "Staropramen", "нас" или "ние" се отнасят до собственика на уебсайта - Molson Coors Europe s.r.o, чийто офис е регистриран в гр.Прага, ул. Нaдразни 84, Чешка Република. Регистрационният номер на нашата компания е 28985630, като регистрацията е направена в Чешката Република. Терминът „вие“ се отнася до посетителите  на нашия уебсайт. 

Използването на този уебсайт е обвързано със следните условия: 

Ако сте гражданин на Съединените Американски Щати, с посещаването си на сайта заявявате и гарантирате, че сте навършили 21 (двадесет и една) години, или сте по-възрастни. Ако влезете на сайта от друга точка на света, вие сте отговорни да съблюдавате всички изисквания на приложимото законодателство. 

Съдържанието на страниците на този уебсайт е предназначено единствено за обща информация и ползване. Същото подлежи на промяна без предупреждение. 

Нито ние, нито трети страни, гарантират точността, сроковете, изпълнението, изчерпателността или приложимостта на информацията и материалите, които се намират или се предоставят на този уебсайт във връзка с конкретни цели. Вие приемате, че подобни информация и материали може да съдържат неточности или грешки и ние изрично заявяваме, че не носим отговорност за подобни неточности или грешки до степента, позволена от закона. 

Вие изцяло поемате риска, свързан с използването на каквито и да било материали или информация, съдържащи са на този уебсайт, като ние не носим отговорност за това. 

Уебсайтът съдържа материали, които са наша собственост, или за които притежаваме лиценз. Тези материали съдържат, но не се ограничават до, дизайн, оформление, визия и графика. Възпроизвеждането е забранено, освен в случаите, описани в уведомлението за правата на интелектуална собственост, част от тези условия за ползване. 

Гарантираме съответствие с Директива 95/46/EC и съпътстващите я разпоредби, отнасящи се до използването на лични данни за този уебсайт. 

Не носим отговорност за:

Невъзможност за получаване на информация поради прекъсване или проблеми с интернет връзка и поради други причини, извън нашия контрол. Това включва, но не се ограничава до повреди, причинени от компютърни вируси или неизправности, причинени от неправилно използване на уебсайта. 

Запазваме си правото да прекъсваме функционирането на този уебсайт по всяко време, без предварително предупреждение (и потребителите на уебсайта нямат право на никакви законови претенции, в какъвто и да било момент) във връзка с мерки за сигурност, поддръжка или реструктуриране на IT ресурси, с цел подобряване на услугите.

Потребителите са отговорни за всяка комуникация, която изпращат към Molson Coors Europe s.r.o, а също така за информацията, която въвеждат, съответно за последствията, които може да възникнат заради действията им, например при предоставяне на фалшива или некоректна информация.

Всички търговски марки, възпроизведени на този уебсайт, които не са собственост на оператора или за които той не притежава лиценз, са обозначени като такива на уебсайта.

Неразрешено използване на този уебсайт може да доведе до жалби за обезщетения и /или може да бъде смятано за престъпление. 

От време на време на този уебсайт може да има препратки към други интернет страници. Тези препратки се дават за ваше удобство и допълнителна информация. Тяхното присъствие не означава, че препоръчваме въпросните интернет страници. Не носим отговорност за съдържанието на страниците, към които има препратки. 

Използването на този уебсайт и всички спорове, възникнали вследствие на неговото използване, са обект на действащите закони в Чешката Република.